Tips till sfi-lärare/For teachers

Först vill vi uppmuntra dig som sfi-lärare att ge oss tips, så att denna lärplattform kan bli så bra som möjligt –  både för dig i din undervisning och för alla nyanlända som förbereder sig inför kommande sfi-utbildning. Du och dina elever får gärna skicka kommentarer till oss och berätta om vilka lärresurser som fungerar bäst – då kan vi lista de bästa lärresurserna längst upp på de olika sidorna.

Flippat klassrum

Ge dina elever i uppgift att, till nästa gång ni träffas, titta på utvalda filmklipp från de olika sfi-stegen.  Då kan lektionstiden användas mer effektivt. Filmklippen som ligger under de olika stegen är numrerade för att det ska vara lätt att dela ut uppgifter till nästa lektionstillfälle. Saknar du filmklipp till din undervisning och har tips, så meddela oss.

Webbövningarna i anslutning till sfi-stegen

Visa dina elever hur det går till att göra de olika webbövningarna som finns i anslutning till sfi-stegen. Om webbövningarna inte fungerar i  mobiltelefonens webbläsare, så kan de ladda ned webbläsaren Puffin och använda den webbläsaren i stället – då ska de flesta av övningarna fungera. Se instruktionen nedan. Samtliga webbövningar fungerar på PC.

Puffin Browser

Puffin
Svenska: Många Mac- iPad-, iPhone- och smartphoneanvändare kan inte se webbövningarna som innehåller ”flash”-objekt – då kan de hämta följande webbläsare som har flash-support:
PUFFIN Browser

English: Many Mac, iPad, iPhone and smartphone users cannot view the online ”flash” objects. If so, download the following browser which supports flash
PUFFIN Browser


Fler resurser till din undervisning

Utöver de resurser som finns listade under andra sidor på denna webbplats, så tipsar vi här om sidor som kan vara till nytta för dig i din undervisning.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Skolverket

UR

Suggestopedimetoden

En del sfi-lärare har börjat att använda suggestopedimetoden. Målet med den suggestopediska undervisningen är dubbelt: att lära sig bättre och att må bättre. Suggestopedimetoden utgår från dialoger som sedan bearbetas genom olika så kallade aktiveringar. Aktiveringarna utgörs till exempel av spel, i vilka man tränar olika moment i svenskinlärningen, av musik och sång…


Originalkälla: Vad är Suggestopedi, Anita Pihl, sfi


Har du fler tips så kontakta mig gärna via mejl:
christina.wallner@sfa.nu

eller fyll i kommentarsformuläret nedan.

Kommentera