Sfi – Steg/Learning steps

Svenska: Sfi – svenska för invandrare. Här finner du utvalda lärresurser framtagna av sfi-lärare uppdelade i steg. Här finns cirka 400 filmklipp skapade av sfi-lärare tillsammans med länkar till webbövningar som passar in till de olika stegen.

English: Sfi – Swedish for immigrants. Here you will find selected learning resources, listed step by step, by teachers in sfi. Here you will find around 400 YouTube-clips made by sfi-teachers along with links to exercises for the various steps. We will start from the very beginning.