Steg 1 – sfi
Alfabetet, uttal
The Alphabet, pronunciation

Svenska: Vi börjar från början…
English: We start from the very beginning…


1. Alfabetet

(English: The Alphabet)


Originalkälla: Alfabetet – Anna-Karin Almswik

2. Säg efter (English: Say after)
Alfabetet – Ljudning – övning 3 – Modul 1 – SAFIR

3. Säg efter (English: Say after)
Alfabetet – Ljudning – övning 1 och 2 – Modul 1 – SAFIR

4. De svenska vokalerna E I Y Ä Ö

(English: The Swedish vowels E I Y Ä Ö)


Originalkälla: De svenska vokalerna e,i,y,ä,ö – Johanna Englund, Botkyrka vuxenutbildning

 5. De svenska vokalerna A O U Å

(English: The Swedish vowels A O U Å)


Originalkälla: De svenska vokalerna a, o, u, å – Johanna Englund, Botkyrka vuxenutbildning

6. Vokaler – skriva och uttala vokaler

(English: Writing and pronouncing vowels)


Originalkälla: Svenska vokaler, Carolina Borelius

7. Vokaler med Lisa

(English: Vowels with Lisa)


Originalkälla: Vokaler, alfa Sfi – Lisa Svensson

8. Vokaler med Sigun

(English: Vowels with Sigun)


Originalkälla: Vokaler, Sigun Boström

9.  Vokaler – 19 videoklipp med Lisa

(English: Vowels –  19 YouTube clips with Lisa)


Originalkälla: Vokaler – 19 videoklipp, Lisa Svensson


YouTube clips in English

10. The Letters Å, Ä, Ö


Original source: Swedish with Axel  – Lesson 1 Basics


Öva själv – Webbövningar
English: Online exercises

  1. Om man inte har någon eller kort skoltid i hemlandet är det väldigt viktigt att ljuda alfabetet. Här finns bra övningar för ljudning:
  2. Gör sedan: Alfabetet – 4-11 övningar – Modul 1 – SAFIR

Puffin Browser supporterar Flash/
Puffin Browser supports Flash

Puffin

Svenska: Många Mac- iPad-, iPhone- och smartphoneanvändare kan inte se webbövningarna som innehåller ”flash”-objekt. Om det gäller dig så kan du hämta följande webbläsare som har flash-support:
PUFFIN Browser

English: Many Mac, iPad, iPhone and smartphone users cannot view the online exercises with ”flash” objects. If so, download  the following browser which supports flash
PUFFIN Browser