Tips om Läkerols app – Let´s talk

Läkerols app Let´s talk sammanför dig som kan prata flytande svenska med dig som behöver öva lite mer på det. Syftet är att hjälpa dem som behöver öva lite mer på svenska.  Appen finns i dagsläget för 7 språk.

Tydliga förklaringar och en film om hur appen fungerar finns här:
Let´s talk – Läkerol

Kommentera