Workshops/Utbildningar 2018 i Västmanland

Skidspår en vacker vinterdag.

Inbjudan till dig som i arbetet eller på fritiden träffar asylsökande/nyanlända och vill vägleda dem till att förbättra sina kunskaper i det svenska språket

Under 2,5 timmar får du bekanta dig med sfa.nu – svenska för alla för att se vilka möjligheter webbplatsen ger dem som vill bli bättre på det svenska språket och öka kunskaperna om det svenska samhället. Christina Wallnér, skapare av sfa.nu, inleder och visar exempel på hur webbplatsen kan användas. Genom att ha kunskaper om sfa.nu kan du sedan tipsa och inspirera användare att på egen hand eller i pedagogisk verksamhet ta del av sfa.nu som ett effektivt språkinlärningsverktyg samt för samhällsinformation.

Ta med dig en dator, iPad eller smartphone och helst tillsammans med hörlurar – tid ges till att själv testa webbplatsens olika lärresurser och verktyg. Antalet platser är begränsat, så vänta inte med att anmäla dig.

Du får ett bekräftelsemejl på de uppgifter som du fyller i. Christina Wallnér tar emot anmälningarna och administrerar utbildningen. Ett välkomstmejl  skickas även ut med e-post senast en vecka före utbildningspasset.

 

Utbildning på följande orter och datum erbjuds kostnadsfritt:

  • Skinnskatteberg, 13 februari, 13.30-16.00, Skinnskattebergs bibliotek, Klockarbergsv 6
  • Arboga, 14 februari, 13.30-16.00, ABF – Engelbrektsskolan, Nygatan 41
  • Köping, 15 februari, 13.30-16.00, ABF – Folkets hus, Karlavägen 2
  • Norberg, 21 februari, 13.30-16.00, Tingshuset, Tingsgatan 1
  • Västerås, 22 februari, 13.30-16.00, Västerås folkhögskola, Kristinag. 14 – FULLBOKAT!
  • Västerås, 22 februari, 17.30-20.00, Västerås folkhögskola, Kristinag. 14
  • Västerås, 7 mars, 13.30-16.00, Västmanlands länsbildningsförbund, Stora gatan 16, vån. 6

Arrangör

Västmanlands Länsbildningsförbund med stöd av TIA-medel (tidiga insatser för personer i asyl) beviljat av Länsstyrelsen i Västmanland.

 Anmälan till utbildningen – Klicka här!

Välkommen!
Annika Lind och Anders Westin
Västmanlands Länsbildningsförbund

För frågor kontakta Christina Wallnér som administrerar utbildningen:
christina.wallner@sfa.nu
073-735 2577