Nytt sfi-steg Samhällsfrågor/
Jämställdhet

Enligt önskemål finns nu ytterligare ett sfi-steg där filmerna handlar om Samhällsfrågor där bl.a. Jämställdhet, Mänskliga rättigheter, Demokrati, Barnkonventionen tas upp:
Steg 38 sfi – Samhällsfrågor/Jämställdhet

Tipsa gärna om fler filmer på lätt svenska som kan passa här.

Leave a Comment