Uppföljning av utbildningarna

Tack alla som kom till utbildningen gällande sfa.nu i Västmanland.

Nu är alla utbildningstillfällena arrangerade av Västmanlands Länsbildningsförbund – med stöd av TIA-medel (tidiga insatser för personer i asyl) beviljat av Länsstyrelsen i Västmanland –  genomförda på orterna Skinnskatteberg, Arboga, Köping, Norberg, Arboga och Västerås.

Jag är glad över all positiv feedback samt värdefulla tips som kommit in via utvärderingen. Det ger mig energi att jobba vidare med sfa.nu.

I dokumentet Uppföljning av utbildningspassen gällande sfa.nu (pdf) har jag sammanställt tipsen som medfört uppdateringar på sfa.nu – så nu finns det mer undervisningsmaterial att ta del av tack vare alla tips och önskemål.

Någon kanske önskar att jag kommer till er arbetsplats, språkcafé, etc. och informerar om sfa.nu. Kontakta mig i så fall, så får jag se om det går att ordna på något sätt. Känner du till någon aktivitet som främjar språkträning, så tipsa gärna om sfa.nu. Det är först när sfa.nu når den asylsökande/nyanlände som webbplatsen kan göra nytta.

Christina Wallnér

Leave a Comment