Om sfi/About sfi

Svenska:
Sfi – Svenska för invandrare ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. Utbildningen är kostnadsfri för deltagarna och erbjuds vuxna invandrare i Sverige. För att få läsa sfi ska du vara 16 år och folkbokförd i Sverige. Några undantag finns. Läs mer via följande länkar:

English:
Sfi – Swedish for Immigrants is the national free Swedish language course offered to immigrants.