Lär dig om Sverige/Learn About Sweden

Svenska: Lista med webbplatser för att lära sig om Sverige.

English: List of websites to learn about Sweden.


Information om Sverige – Information about Sweden

Svenska: Den här portalen vänder sig till dig som är ny i Sverige och enkelt och snabbt vill hitta information om det svenska samhället.
English: This portal is for anyone who is new to Sweden and wants to find information about Swedish society quickly and easily. It brings all the information, in several different languages, together in one place.

Migrationsverket – Migration Agency

Svenska: I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

English: In Sweden, the Migration Agency is the authority that considers applications from people who want to take up permanent residence in Sweden, come for a visit, seek protection from persecution or become Swedish Citizens. This site is translated into several languages.

Arbetsförmedlingen – Swedish Public Employment Service

1177 – Healthcare

Svenska: 1177 Vårdguiden på flera språk.
English: Information about healthcare in Sweden in several  languages.

The Swedish education system in brief 

Svenska: Information riktad till nyanlända som möter den svenska skolan för första gången.
English: The information is intended for new arrivals meeting the Swedish education system for the first time. Information in several languages.

Hallå konsument – Hello Consumer

Svenska: Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Till oss kan du vända dig med konsumentrelaterade frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer och att handla hållbart.
English: Hallå konsument [Hello Consumer] is a nationwide information service that is coordinated by the Swedish Consumer Agency. You can turn to us with consumer-related questions concerning purchases of goods and services, complaints and sustainable shopping. Information in several languages.

Trafikverket – Swedish Transport Administration

Krisinformation/The National Website for Emergency Information

Svenska: Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga till allmänheten före, under och efter en stor händelse eller kris.
English: Krisinformation.se is The National Website for Emergency Information from Swedish authorities. Here you find links to texts in English about the Swedish crisis management system, how to prepare for different kinds of emergencies and advice from authorities about how to behave should they occur.

Sweden

English: Welcome to the official site of Sweden. Discover the facts and stories of our country.

About Sweden – Wikipedia

English: On Wikipedia you can find much information about Sweden.

The Newbie Guide to Sweden

English: Are you new in Sweden? Does everything seem a bit confusing? Here at the NEWBIE GUIDE we help you make sense of everything new.

Nyheter – News sites

Sverige så funkar det – Sveriges Radio

Svenska: Radioprogram på svenska om Sverige och svenska seder.
English: Radio program in Swedish about Sweden and Swedish manners.

Naturvårdsverket –
Swedish Environmental Protection Agency

Svenska: Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor.
English: The public agency in Sweden that is responsible for environmental issues.

Om polisen – tips till sfi

Polisens utbildningsmaterial innehåller information om rättigheter och skyldigheter, lagar och regler, vad polisen gör och när du ska kontakta polisen. Materialet är anpassat för SFI (svenska för invandrare) och språkintroduktionsprogram på gymnasiet.
Utbildningsmaterialet samt filmer och facit finns på
polisen.se/sfi 


Information till barn och ungdomar –
For children and young people

Jag vill veta

Svenska: Webbplatsen jagvillveta.se tydliggör vad ett brott är och informerar målgruppen om hur de kan få stöd och hjälp. Den är framtagen på uppdrag av regeringen i samarbete med Barnombudsmannen och riktar sig till barn och unga i åldern 4–17 år. Finns på flera språk.

English: Being a victim of crime can be a difficult experience. At jagvillveta.se (=I want to know)  you will find more information about the support services available and the rights of children and young people. This website is available in  several  languages.

Yuomo

Svenska: Youmo.se är en sajt för dig som är 13 till 20 år. Här finns information om kroppen, sex och hälsa. Du kan också läsa om jämställdhet, dina rättigheter och hur du kan få hjälp att må bra.

English: Youmo.se is a site for young persons from 13 to 20 years of age. Here you will find information about your body, sex and health. You can also read about equality, your rights and how you can find help to improve your well-being. This website is available in several languages.