Steg 34 – sfi
Grammatik – Konjunktioner
Grammar – Conjunctions

Konjunktioner är ord som binder samman ord eller grupper av ord och beskriver förhållandet mellan dem.
Exempel på ord som är konjunktioner: och, men, för, om, eller, att, så, utan, därför att, även om, trots att, så att, när, sedan, innan, eftersom

1. Samordnande konjunktioner


Originalkälla: Samordnande konjunktioner – Anna-Karin Almswik