Karlstad

English: If the text on the site you are visiting is only in Swedish you can use Google Translate to get an idea of what it is all about.

Tingvallagymnasiet i förgrunden och Karlstads domkyrka i bildens mitt - en vinterdag.
Två av Tingvallagymnasiets byggnader i förgrunden och Karlstads domkyrka i bildens mitt. Foto: No WaIT AB

Pingstkyrkans språkcafé

För alla som vill träna svenska.

Tid: Onsdagar klockan 15-18
Plats: Pingstkyrkan, Hamngatan 28/Fredsgatan 2.
Pingstkyrkans hemsida