Om sfi/About sfi

Svenska:
Sfi – Svenska för invandrare ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället. För att gå på sfi ska man vara 16 år, men det finns ingen övre åldersgräns för att börja studera. Läs mer via följande länkar:

English:
Sfi – Swedish for Immigrants is the national free Swedish language course offered to immigrants.