Sundsvall

English: If the text on the site you are visiting is only in Swedish you can use Google Translate to get an idea of what it is all about.

Sundsvall Foto: No WaIT AB
Sundsvall Foto: No WaIT AB

Träna svenska med Studieförbundet Bilda

Katolska kyrkan

Vi har digitala möten. Skicka ett mejl till alotta.meurling(at)gmail.com – och fråga om du får vara med.
(Plats: Katolska kyrkan, Midälvavägen 2, Sundsvall)

Fagerdal asylboende, Sundsvall

Vi har digitala möten. Skicka ett mejl till eva.e.bodin(at)gmail.com – och fråga om du får vara med.

Betlehemskyrkan

Måndagar mellan 11.00-13.15
Vi har digitala möten med en kvinnogrupp. Skicka ett mejl till maria.bystrom(at)betlehemskyrkan.net och fråga om du får vara med.
(Plats: Betlehemskyrkan, Thulegatan 21, Sundsvall)


Ny i Sverige, Sundsvalls bibliotek