Steg 24 – sfi
Ordkunskap I
Vocabulary I


1. De hundra vanligaste orden – lyssna och läs

i, och, att, det, som, en, på, är, av, för, med, till, den, har, de, inte, om, ett, han, men, var, jag, sig, från, vi, så, kan, man, när, år, säger, hon, under, också, efter, eller, nu, sin, där, vid, mot, ska, skulle, kommer, ut, får, finns, vara, hade, alla, andra, mycket, än, här, då, sedan, över, bara, in, blir, upp, även, vad, få, två, vill, ha, många, hur, mer, går, detta, nya, hans, utan, sina, något, allt, första, fick, måste, mellan, blev, dag, någon, några, sitt, stora, varit, dem, bland, bra, tre, ta, genom, del, hela, annat, fram, gör


Originalkälla: De hundra vanligaste orden – Sigun Boström

2. Känslor


Originalkälla: Känslor, Lena Samuelsson

3. Tycker om…


Originalkälla: Sfi Sandviken, grammatik, tycker om – Sofia Eriksson

4. Mycket och många


Originalkälla: Sfi Sandviken, grammatik, mycket och många – Sofia Eriksson

5. Ja eller jo


Originalkälla: Sfi Sandviken, grammatik, ja eller jo – Sofia Eriksson

6. Motsatser och synonymer – Botkyrkaflipp


Lär dig mer

  • Lexin – lexikon
    Här hittar du på femton språk. Förutom själva uppslagsordet innehåller lexikonen information om uttal, ordböjning, ordklass och översättning.
  • SynonymOrd
    Synonymer är ord som betyder samma sak.
  • Google Translate

Filmer från UR Skola