Skellefteå

If the text on the site you are visiting is only in Swedish you can use Google Translate  to get an idea of what it is all about.


Vän i Skellefteå

På mötesplatsen Vän i Skellefteå finns möjlighet att öva sin svenska – läs mer på facebooksidan:
https://www.facebook.com/vaniskelleftea

Skulpturen Gzim och den frusna sjön av Knutte Wester i Skellefteå.
Skulpturen Gzim och den frusna sjön av Knutte Wester i Skellefteå.
Skellefteå med kommunhuset i bakgrunden.
Skellefteå med kommunhuset i bakgrunden.