Steg 33 – sfi
Grammatik – Ordföljd
Grammar – Word order


Ordföljd – Del I

1. Lätt svensk grammatik – ordföljd


Originalkälla: Lätt svensk grammatik – Ordföljd – Kalle Cederblad

2. Börja en mening med tid


Originalkälla: Börja en mening med tid – Träna svenska – Kalle Cederblad

3. Ordföljd


Originalkälla: Film ordföljd, Lena Samuelsson

4. Placering av inte


Originalkälla: Placering av inte, Lena Samuelsson

5. Placering och plats


Originalkälla: Placering och plats, Lena Samuelsson

6. Rak ordföljd


Originalkälla: Rak ordföljd – Anna-Karin Almswik

7. Placering av tid


Originalkälla: Placering av tid – Carolina Borelius

8. Ordföljd – Botkyrkaflipp

Flera filmer om ordföljd.


Ordföljd – Del II

Denna del är till för dig som redan förstår en del svenska.


9. Ordet ”som” – relativa bisatser


Originalkälla: Sfi Sandviken, Grammatik – ”som” – Sofia Eriksson

10. Introduktion till indirekt tal


Originalkälla: Introduktion till indirekt tal – grammatik för sfi, ordföljd – Marie Edström