Steg 38 – Sfi
Samhällsfrågor/Jämställdhet
Societal Issues/Equality

1. Jämlikhet och jämställdhet


Originalkälla: Jämlikhet och jämställdhet, inläst av Rosie Hurtig, lärare på sfi i Tierp

2. Mänskliga rättigheter


Originalkälla: Mänskliga rättigheter – sfi – Anita Pihl

3. Barnkonventionen


Originalkälla: Barnkonventionen – sfi – Anita Pihl

4. Rättigheter och skyldigheter


Originalkälla: Rättigheter och skyldigheter inläst svenska, Mattias Nylander

5. Demokrati


Originalkälla: Demokrati, Mattias Nylander

6. Exempel på diskriminering

Samma film på svenska, tigrinska/tigrinja, arabiska

Originalkälla: Diskriminering umo.se


Samhällsfrågor/Jämställdhet – Del II

Denna del är till för dig som redan förstår en del svenska.


7. Varför jämställdhet


Originalkälla: Varför jämställdhet, Länsstyrelsen Värmland

Fler filmer:


Lär dig mer