Steg 30 – sfi
Grammatik – Pronomen
Grammar – Pronoun

Pronomen är ord man använder i stället för namn på exempelvis en person, sak, djur eller växt.

Pronomen – Del I

1. Personliga pronomen subjektsform


Originalkälla: Personliga pronomen subjektsform, Lena Samuelsson

2. Possessiva pronomen


Originalkälla: Possessiva pronomen kurs A – Sigun Boström

3. Possessiva pronomen


Originalkälla: Possessiva pronomen, Lena Samuelsson

4. Reflexiva pronomen


Originalkälla: Reflexiva pronomen, Lena Samuelsson

5. Pronomen – Botkyrkaflipp

Flera filmer: Pronomen? – Possessiva pronomen del 1 och del 2.


Pronomen – Del II

Denna del är till för dig som redan förstår en del svenska.


6. Kort förklaringsfilm – Hans, hennes, deras, sin, sitt, sina


Originalkälla: Hans, hennes, deras, sin, sitt, sina – kort förklaringsfilm – Marie Edström

7. Personliga pronomen objektsform


Originalkälla: Personliga pronomen objektsform, Lena Samuelsson

8. Pronomen subjekt, objekt


Originalkälla: Pronomen subjekt, objekt – grammatik för sfi – Marie Edström

9. Reflexiva pronomen


Originalkälla: Reflexiva pronomen, Marie Edström


Lär dig mer

Filmer från UR Skola