Sfi – Steg/Learning steps

Svenska: Sfi – svenska för invandrare. Här finner du utvalda lärresurser framtagna av sfi-lärare uppdelade i steg. Här finns cirka 400 filmklipp skapade av sfi-lärare. Detta är inte en fullständig sfi-kurs utan tränar valda delar för att du ska kunna förbereda dig för sfi och lära dig mer svenska.

English: Sfi – Swedish for immigrants. Here you will find selected learning resources, listed step by step, by teachers in sfi. Here you will find around 400 YouTube-clips made by sfi-teachers. We will start from the very beginning.