Köping

English: If the text on the site you are visiting is only in Swedish you can use Google Translate to get an idea of what it is all about.

Köping
Köpings torg och Carl Wilhelm Scheele

Språkcafé

Svenska för asylsökande – ABF

Måndagar: 10.00-13.00
Tisdagar och torsdagar: 16.00-19.00
Fredagar: 8.00-12.00
Plats: ABF, Folkets Hus, Köping
För mer information kontakta ABF: 0221-843 87

Cykelträning för kvinnor – ABF Västmanland

Vi erbjuder asylsökande kvinnor möjligheten att lära sig cykla och att lära sig svenska trafikregler. Varje grupp består av 5-8 deltagare som lär sig med hjälp av en handledare.
Tid: Löpande, när vi får ihop en grupp så startar vi cirkeln.
Plats: Folkets hus, Köping
Anmälan till: Abdul Qorbani, abdul.qorbani(at)abf.se, 0221-843 87 eller
Ulrik Larsson, ulrik.larsson(at)abf.se, 0221-843 82