Steg 2 – sfi
Enkla ord och meningar
Easy words and sentences


Lätta ord

(English: Easy Words)

1. Träna svenska – 10 videoklipp – Bokstäver – A, M, T…

(English: Practice Swedish – 10 video clips – Letters – A, M, T…)


Originalkälla: Träna svenska med Kalle Cederblad

Lätta meningar

(English: Easy sentences)

2. Svenska hälsningsfraser, enkel

(English: Easy Swedish greetings)


Originalkälla: Svenska hälsningsfraser, enkel – Lisa Svensson

3. Kan du öppna dörren? Javisst!

Kan du öppna dörren? Kan du stänga dörren? Kan du öppna fönstret?…
(English: Can you open the door? Can you close the door? Can you open the window?…)

Originalkälla: Kan du öppna dörren? – Carolina Borelius

4. Vad gör du?

(English: What are you doing?)


Originalkälla: Vad gör du – Sigun Boström

5. Jag pratar bara lite svenska

(English: I only speak a little Swedish)


Originalkälla: Jag pratar bara lite svenska – Kalle Cederblad

6. Khalil har en katt

(English: Khalil has a cat)


Originalkälla: Khalil – Sigun Boström

7. Måndag  – Maria lagar mat

(English: Monday – Maria is cooking)


Originalkälla: Maria – Sigun Boström

8. Onsdag – Olivia

Olivia bor i Oslo. Hon har ont i foten.

(English: Oliva lives in Oslo. Her foot hurts.)


Originalkälla: Olivia – Sigun Boström

9. Fredag – Erik

Erik läser och dricker te.

(English: Erik is reading and drinking tea.)


Originalkälla: Erik – Sigun Boström

10. Sara studerar i skolan

(English: Sara is studying at school.)


Originalkälla: Sara – Sigun Boström

11. Zahra gillar pizza

(English: Zahra likes pizza)


Originalkälla: Zahra – Sigun Boström

12. Linda och Lars

Linda är läkare och Lars är lärare.

(English: Linda is a doctor and Lars i s a teacher.)


Originalkälla: Linda och Lars – Sigun Boström

13. Amela och Adam har två barn

(English: Amela and Adam have two children.)


Originalkälla: Amela och Adam – Sigun Boström

14. Peter har tre pojkar

(English: Peter has three boys.)


Originalkälla: Peter – Sigun Broström

15. Hassan har ett barn

(English: Hassan has three children.)


Originalkälla: Hassan – Sigun Boström

16. Titti talar i telefon med syster Tove

(English: Titti speaks on the phone with her sister Tove.)


Originalkälla: Titti – Sigun Boström

17. Qadra och Isaaq

(English: Qadra och Isaaq)


Originalkälla: Qadra – Sigun Boström

18. Ylva är lycklig – hon har en ny cykel

(English: Ylva is happy – she has a new bicycle.)


Originalkälla: Ylva – Sigun Boström

19. Urban och Gun gungar

(English: Urban and Gun are swinging.)


Originalkälla: Urban och Gun – Sigun Boström

20. Han heter Billy

(English: He is called Billy.)


Originalkälla: Billy – Sigun Boström

21. Älva gillar att hoppa i sängen

(English: Älva likes to jump in bed.)


Originalkälla: Älva gillar att hoppa i sängen – Sigun Boström

22. Att skriva en adress

(English: To write an address.)


Originalkälla: Att skriva adress, Sfi A, Ivana Eklund

23. Tillsammans i trafiken

(English: Together in traffic.)


Originalkälla: Tillsammans i trafiken – Sigun Boström

24. Bokstavsljud och stavelser

(English: Letter sounds and syllables.)


Originalkälla: Bokstavsljud och stavelser – Sigun Boström

25. Ord från en promenad  I

(English: Words from a walk I.)


Originalkälla: Ord från promenad 1- Carolina Borelius

26. Ord från promenad II

(English: Words from a walk II.)

Originalkälla: Ord från promenad 2 – Carolina Borelius

27. Promenad – vad heter det på svenska?

(English: Walk – What is it called in Swedish)

Originalkälla: Promenad – vad heter det på svenska? – Carolina Borelius

28. Beställa tid


Originalkälla: Beställa tid – Carolina Borelius

29. Fraser, siffror

(English: Phrases, numbers)


Originalkälla: Fraser, siffror – Anna-Karin Almswik