Steg 2 – sfi
Enkla ord och meningar
Easy words and sentences


Lätta ord

(English: Easy Words)

1. Träna svenska – 10 videoklipp – Bokstäver – A, M, T…

(English: Practice Swedish – 10 video clips – Letters – A, M, T…)


Originalkälla: Träna svenska med Kalle Cederblad

Lätta meningar

(English: Easy sentences)

2. Svenska hälsningsfraser, enkel

(English: Easy Swedish greetings)


Originalkälla: Svenska hälsningsfraser, enkel – Lisa Svensson

3. Kan du öppna dörren? Javisst!

Kan du öppna dörren? Kan du stänga dörren? Kan du öppna fönstret?…
(English: Can you open the door? Can you close the door? Can you open the window?…)

Originalkälla: Kan du öppna dörren? – Carolina Borelius

4. Vad gör du?

(English: What are you doing?)


Originalkälla: Vad gör du – Sigun Boström

5. Jag pratar bara lite svenska

(English: I only speak a little Swedish)


Originalkälla: Jag pratar bara lite svenska – Kalle Cederblad

6. Khalil har en katt

(English: Khalil has a cat)


Originalkälla: Khalil – Sigun Boström

7. Måndag  – Maria lagar mat

(English: Monday – Maria is cooking)


Originalkälla: Maria – Sigun Boström

8. Onsdag – Olivia

Olivia bor i Oslo. Hon har ont i foten.

(English: Oliva lives in Oslo. Her foot hurts.)


Originalkälla: Olivia – Sigun Boström

9. Fredag – Erik

Erik läser och dricker te.

(English: Erik is reading and drinking tea.)


Originalkälla: Erik – Sigun Boström

10. Sara studerar i skolan

(English: Sara is studying at school.)


Originalkälla: Sara – Sigun Boström

11. Zahra gillar pizza

(English: Zahra likes pizza)


Originalkälla: Zahra – Sigun Boström

12. Linda och Lars

Linda är läkare och Lars är lärare.

(English: Linda is a doctor and Lars i s a teacher.)


Originalkälla: Linda och Lars – Sigun Boström

13. Amela och Adam har två barn

(English: Amela and Adam have two children.)


Originalkälla: Amela och Adam – Sigun Boström

14. Peter har tre pojkar

(English: Peter has three boys.)


Originalkälla: Peter – Sigun Broström

15. Hassan har ett barn

(English: Hassan has three children.)


Originalkälla: Hassan – Sigun Boström

16. Titti talar i telefon med syster Tove

(English: Titti speaks on the phone with her sister Tove.)


Originalkälla: Titti – Sigun Boström

17. Qadra och Isaaq

(English: Qadra och Isaaq)


Originalkälla: Qadra – Sigun Boström

18. Ylva är lycklig – hon har en ny cykel

(English: Ylva is happy – she has a new bicycle.)


Originalkälla: Ylva – Sigun Boström

19. Urban och Gun gungar

(English: Urban and Gun are swinging.)


Originalkälla: Urban och Gun – Sigun Boström

20. Han heter Billy

(English: He is called Billy.)


Originalkälla: Billy – Sigun Boström

21. Älva gillar att hoppa i sängen

(English: Älva likes to jump in bed.)


Originalkälla: Älva gillar att hoppa i sängen – Sigun Boström

22. Att skriva en adress

(English: To write an address.)


Originalkälla: Att skriva adress, Sfi A, Ivana Eklund

23. Tillsammans i trafiken

(English: Together in traffic.)


Originalkälla: Tillsammans i trafiken – Sigun Boström

24. Bokstavsljud och stavelser

(English: Letter sounds and syllables.)


Originalkälla: Bokstavsljud och stavelser – Sigun Boström

25. Ord från en promenad  I

(English: Words from a walk I.)


Originalkälla: Ord från promenad 1- Carolina Borelius

26. Ord från promenad II

(English: Words from a walk II.)

Originalkälla: Ord från promenad 2 – Carolina Borelius

27. Promenad – vad heter det på svenska?

(English: Walk – What is it called in Swedish)

Originalkälla: Promenad – vad heter det på svenska? – Carolina Borelius

28. Beställa tid


Originalkälla: Beställa tid – Carolina Borelius

29. Fraser, siffror

(English: Phrases, numbers)


Originalkälla: Fraser, siffror – Anna-Karin Almswik


Öva själv

(English: Practice yourself)

Webbövningar – Akelius språkkurs svenska

(English: Online exercises – Akelius Swedish language course)

Träna ord

(English: Practice words)

Instruktion till övningarna:
Klicka på länken och starta sedan övningen genom att – Klicka på startpilen >
Klicka på rätt svar. Dra och släpp bokstäver för att fylla i orden. Peka på rätt alternativ.

English: Click on the link. Click on the Arrow to start > Click on the correct answer. Drag and drop the letters to fill in the words. Point at the correct answer. Rätt=Correct Fel=Wrong.

 1. bil, telefon, vatten
 2. jag, du, päron, äpple, se
 3. jag heter, du, han, hon, ja, nej, vad
 4. vän, ha, träffa, igen, trevligt
 5. restaurang, telefon, bil, taxi, vad, heter, du, jag, hotell
 6. människa, se, studera, tala, inte
 7. engelska, svenska, arabiska, förstå, tala…
 8. kaffe, te, bulle, bröd, mjölk, dricker, äter, med, utan…
 9. båt, flagga, hund, katt, tak, en, ett, vid, på, i, Sverige
 10. cykel, buss, tåg, köra, åka
 11. bakåt, framåt, neråt, uppåt
 12. höger, vänster, rakt fram, gå, till
 13. vi, ni, de, den, det
 14. ha, väg, heta