Steg 28 – sfi
Grammatik – Adjektiv
Grammar – Adjective

Adjektiv är ord som beskriver hur någon eller något är eller ser ut.

Adjektiv – Del I

1. Adjektiv lektion 1


Originalkälla: Adjektiv lektion 1 – Kalle Cederblad

2. Motsatser adjektiv


Originalkälla: Motsatser adjektiv – Sigun Boström

3. Adjektiv motsatser


Originalkälla: Adjektiv motsatser – Sigun Boström

4. Adjektiv som beskriver personer

Snäll, generös, lat, pratsam, förstående, öppen, rolig, hjälpsam


Originalkälla: Adjektiv som beskriver personer,  grammatik för sfi – Marie Edström

5. Adjektiv – Botkyrkaflipp

Flera filmer om adjektiv.


Adjektiv – Del II

Denna del är till för dig som redan förstår en del svenska.

6. Adjektiv, bestämd form


Originalkälla: Adjektiv, bestämd form  – Anna-Karin Almswik

7. Adjektiv, kongruens


Originalkälla: Adjektiv, kongruens – Anna-Karin Almswik

8. Komparera adjektiv


Originalkälla: Adjektiv, komparation – Anna-Karin Almswik

9. Komparera adjektiv


Originalkälla: Sfi Sandviken, grammatik, komparera adjektiv – Marie-Louise Hernberg

10. Introduktion till adjektivets komparation


Originalkälla: Introduktion till komparation (adjektivets komparation) Marie Edström

11. Adjektiv bestämd form superlativ


Originalkälla: Adjektiv bestämd form superlativ – Marie-Louise Hernberg, Sfi Sandviken

12. Adjektiv speciella former


Originalkälla: Grammatik adjektiv speciella former, Marie-Louise Hernberg, Sfi Sandviken


Lär dig mer

Filmer – UR Skola

Bildtema