Steg 27 – sfi
Grammatik – Substantiv
Grammar – Noun

Substantiv är exempelvis namn på: saker, djur, växter, personer, platser, känslor, ämnen.

Substantiv – Del I

1. Substantiv – svenska/arabiska (arabic) العربية


Originalkälla: Substantiv- svenska/arabiska – Carolina Borelius

2. Substantiv – obestämd och bestämd form


Originalkälla: Sfi Sandviken – Grammatik – Substantiv bestämd form – Marie-Louise Hernberg

3. Substantiv – botkyrkaflipp

Substantiv obestämd och bestämd form och olika grupper.


Substantiv – Del II

Denna del är till för dig som redan förstår en del svenska.


4. Introduktion till substantiv


Originalkälla: Introduktion till substantiv – Marie Edström

5. Pluralgrupper


Originalkälla: Pluralgrupper – Anna-Karin Almswik

6. Substantiv, obestämd och bestämd form


Originalkälla: Substantiv, obestämd och bestämd form – Anna-Karin Almswik

7. Substantiv bestämd form plural


Originalkälla: Substantiv bestämd form plural – Marie Edström


Lär dig mer

Filmer – UR Skola