Sånger/Ljudböcker

Svenska: Träna svenska genom att sjunga svenska visor/sånger eller läsa lättlästa ljudböcker

English: Practice Swedish by singing Swedish songs and reading ”easy to read” audiobooks.