Steg 18 – sfi
Tema – Natur och miljö
Theme – Nature and environment

1. Diktamen: Miljö, sopor och återvinning


Originalkälla: Sfi A/B: Diktamen: Miljö, sopor och återvinning – Ivana Eklund

2. Vår miljö – ett besök på tippen


Originalkälla: Vår miljö – Tippen, Sfi – Anita Pihl

3. Vår natur och miljö


Originalkälla: Natur och miljö – för Sfi Kurs b, c – Anita Pihl

4. En liten hundvalp


Originalkälla: Familjeliv En liten valp – Sfi – Anita Pihl


Lär dig mer

Ordkunskap – Bildteman


Filmer – Sopor och återvinning

Filmer –  I naturen