Örebro

English: If the text on the site you are visiting is only in Swedish you can use Google Translate to get an idea of what it is all about.

Karl Hultströms skulptur Befriaren i Centralparken i Örebro med slottet i bakgrunden.
Karl Hultströms Skulptur Befriaren i Centralparken i Örebro med slottet i bakgrunden.

Fikastunden på lätt svenska

Fikastunden är en digital gemenskap för dig som är sugen på att prata med andra i dessa tider när vi inte kan mötas som vanligt. Organisation: Bilda


Aktiviteter för nyanlända

Nya Kompisbyrån

Familjekompis – Lär känna en annan familj

Familjekompis vill skapa förutsättningar för nysvenska familjer och etablerade svenska familjer att lära känna varandra. Allt görs på ett enkelt sätt som passar er och på lika villkor. Vi vill på detta sätt bidra till meningsfulla relationer samt öka förståelsen för varandra. Läs mer här:
Familjekompis – Bilda