Borlänge

English: If the text on the site you are visiting is only in Swedish you can use Google Translate to get an idea of what it is all about.


Språkcafé med Bilda

Tid: Måndagar 16.00
Plats:
Borlänge bibliotek

Trafikkunskap med Bilda

Tid: Torsdagar 16.00
Plats: Borlänge bibliotek
Du måste anmäla dig för att deltaga. Anmälan sker till via mejl till Lena Källström, lena.kallstrom(at)bilda.nu

Läs mer: Borlänge bibliotek