Steg 35 – sfi
Ordkunskap II
Vocabulary II

1. Därför att – För att


Originalkälla: Därför att – För att, Träna svenska med Kalle Cederblad

2. I stället för …. i stället


Originalkälla: I stället för …. i stället, ordkunskap Sfi, Anita Pihl

3. Nog, förmodligen, antagligen, troligtvis, troligen


Originalkälla: Ordkunskap Sfi – nog, förmodligen, antagligen, troligtvis, troligen – Anita Pihl

4. Hur säger man…

… sin åsikt,  när man frågar, när man inte hör,  vill ha ett förtydligande, när man vill veta något, när man kontrollerar att något är rätt eller att man har förstått


Originalkälla: Hur säger man sin åsikt, Anna-Karin Almswik

5. Uttryck med djur


Originalkälla: Uttryck med djur – ordkunskap, sfi – Marie Edström


Öva själv

Webbövningar – SAFIR


Lär dig mer