Arboga

English: If the text on the site you are visiting is only in Swedish you can use Google Translate  to get an idea of what it is all about.


Arboga bibliotek
Arboga bibliotek

Fikastunden på lätt svenska

Fikastunden är en digital gemenskap för dig som är sugen på att prata med andra i dessa tider när vi inte kan mötas som vanligt. Organisation: Bilda


Språkcaféer

Örtagårdskyrkan Arboga
Örtagårdskyrkan i Arboga

Örtagårdskyrkans språkcafé

Plats: Nygatan 46, Arboga

Inställt på grund av coronaviruset


Kurser i svenska och samhällsorientering

Svenska från dag 1, vardagssvenska och samhällsorientering med NBV

Tisdagar: 15.00-18.00
Plats: IOGT-NTO:s hus, Storgatan 10

Inställt på grund av coronaviruset
(Vardagssvenska med ABF och Svenska från dag 1 med ABF

Plats: ABF:s lokal, Nygatan 41, Arboga)

Familjekompis – Lär känna en annan familj

Familjekompis vill skapa förutsättningar för nysvenska familjer och etablerade svenska familjer att lära känna varandra. Allt görs på ett enkelt sätt som passar er och på lika villkor. Vi vill på detta sätt bidra till meningsfulla relationer samt öka förståelsen för varandra. Läs mer här:
Familjekompis – Bilda