Lekeberg (Fjugesta)

English: If the text on the site you are visiting is only in Swedish you can use Google Translate  to get an idea of what it is all about.


Fika på lätt svenska

Plats: Lekebergskyrkan, Kyrkvägen 6, Fjugesta
Lekebergskyrkan

Familjekompis – Lär känna en annan familj

Familjekompis vill skapa förutsättningar för nysvenska familjer och etablerade svenska familjer att lära känna varandra. Allt görs på ett enkelt sätt som passar er och på lika villkor. Vi vill på detta sätt bidra till meningsfulla relationer samt öka förståelsen för varandra. Läs mer här:
Familjekompis – Bilda