Tips till sfi-lärare och studieledare/For teachers

Först vill vi uppmuntra dig som sfi-lärare eller studieledare att ge oss tips, så att denna lärplattform kan bli så bra som möjligt –  både för dig i din undervisning och för alla nyanlända och asylsökande som förbereder sig inför kommande sfi-utbildning. Du och dina elever får gärna skicka kommentarer till oss och berätta om vilka lärresurser som fungerar bäst – då kan vi lista de bästa lärresurserna längst upp på de olika sidorna.

Flippat klassrum

Ge dina elever i uppgift att, till nästa gång ni träffas, titta på utvalda filmklipp från de olika sfi-stegen.  Då kan lektionstiden användas mer effektivt. Filmklippen som ligger under de olika stegen är numrerade för att det ska vara lätt att dela ut uppgifter till nästa lektionstillfälle. Saknar du filmklipp till din undervisning och har tips, så meddela oss..


Fler resurser till din undervisning

Utöver de resurser som finns listade under andra sidor på denna webbplats, så tipsar vi här om sidor som kan vara till nytta för dig i din undervisning.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Skolverket

Tips från andra sfi-lärare

Om Polisen – utbildningsmaterial

Polisens utbildningsmaterial innehåller information om rättigheter och skyldigheter, lagar och regler, vad polisen gör och när du ska kontakta polisen. Materialet är anpassat för SFI (svenska för invandrare) och språkintroduktionsprogram på gymnasiet. Det stödjer undervisningen i svenska och bidrar till att öka kunskapen om sådant som är bra att känna till om polisen när man bor i Sverige. De kunskapshöjande avsnitten innehåller diskussionsfrågor, ordlistor och övningar. Materialet är självinstruerande och kan användas direkt i klassrummet. Till materialet hör också ett antal filmer med diskussionsfrågor.

 1. Grundläggande rättigheter och skyldigheter
 2.  Polisens arbete och roll i samhället
 3. Lagar och regler i Sverige
 4. Filmer

Utbildningsmaterialet samt filmer och facit finns på
polisen.se/sfi
I Stockholm erbjuder Polismuseet också visningar för SFI och språkintroklasser – se:
Skola – Pedagogiskt program på Polismuseet

Utbildningsmaterial om Allemansrätten

Utbildningsmaterial som du som pedagog, förening, kommunarbetare etc. gärna får ta del av. Materialet är tänkt som inspiration och stöd i processen att lära andra om Allemansrätten i stort, och lokalt i Blekinge.
Naturligtvis – utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial – Arbete – lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö

Detta är ett utbildningsmaterial på lättläst svenska om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige. Materialet riktar sig till SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter. Syftet med materialet är att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Läsaren kan sakna eller ha små förkunskaper om det svenska samhället och arbetslivet.
Arbete – lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige

Trafiksäkerhet på lätt svenska

Trafiksäkerhet på lätt svenska kan användas i många olika sammanhang och är upplagt utifrån nio olika områden; gående, cykla säkert, synas i mörker, bilbälte, barn i bil, hastighet, nykter trafik, körkort och kollektivtrafik. Ett sätt att använda materialet är i studiecirkelform, där man kan ha en träff per tema. Man kan använda materialet i nummerordning eller välja en annan ordning som passar gruppen bättre. Materialet finns att ladda ner på
Trafiksäkerhet på lätt svenska  – NTF:s webbplats

Youmo och Youmo.se/skola

Youmo.se är en sajt om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 20 år som är nya i Sverige. Allt material på Youmo finns på lätt svenska, engelska, arabiska, dari, somaliska och tigrinska. Det finns därför möjlighet för elever med dessa modersmål att ta till sig innehållet både på sitt eget språk och på lätt svenska.

Materialet på Youmo.se/skola har tagits fram i samarbete med lärare inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram.  Materialet på Youmo.se/skola är fritt och gratis att använda. Du som är lärare kan själv plocka de ämnen och övningar som är relevanta för din grupp. På sajten hittar du enkla lärarinstruktioner med över 20 olika övningar till eleverna.

Meningsfull Väntan

Meningsfull Väntan är ett studiematerial som består av nio korta filmer med olika teman. Målgruppen är framförallt asylsökande som väntar på beslut. Samtliga nio filmer är textade på svenska, engelska, arabiska, somaliska, tigrinska, persiska samt dari. Materialet, som är fritt att använda, har tagits fram i samverkan mellan Svenska kyrkan Borås, Sensus Västra Sverige, Bilda Sydväst och Kyrkornas flyktingrådgivning i Borås. Du hittar filmerna på YouTube via länken:
Svenska högtider – Meningsfull Väntan – YouTube

Systembolaget informerar

Systembolagets informationsmaterial
Systembolaget har tagit fram ett gratis utbildningsmaterial på lätt svenska för Svenska för invandrare, SFI. Utbildningsmaterialet är självinstruerande, lättanvänt och utformat med övningar av olika slag. Systembolaget berättar om riskerna med alkohol och hur alkohol finns i svensk kultur. Du hittar också beställningsformulär för att beställa utbildningsmaterialet i tryckt form.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Om krisen kommer…

Broschyren Om krisen eller kriget kommer
Sista veckan i maj 2018 fick alla (4,9 miljoner) hushåll i Sverige broschyren Om krisen eller kriget kommer hemskickad till sig. Mer information finns på: krisinformation.se

Teman på språkkafé för asylsökande – Kjell Staffans

Kjell Staffans är pensionerad speciallärare efter 35 års jobb vid skolorna i Vasa. Hans främsta uppgift som speciallärare har varit att i årskurs 1-6 hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter. Kjell har på sin hemsida samlat inspirerande och värdefullt undervisningsmaterial som får användas av den som så önskar, dock inte i kommersiellt syfte.

Suggestopedimetoden

En del sfi-lärare har börjat att använda suggestopedimetoden. Målet med den suggestopediska undervisningen är dubbelt: att lära sig bättre och att må bättre. Suggestopedimetoden utgår från dialoger som sedan bearbetas genom olika så kallade aktiveringar. Aktiveringarna utgörs till exempel av spel, i vilka man tränar olika moment i svenskinlärningen, av musik och sång…


Originalkälla: Vad är Suggestopedi, Anita Pihl, sfi


Övriga tips som kan vara användbara i mötet med asylsökande och nyanlända

Infogeneratorn.se

Infogeneratorn är ett verktyg som hjälper dig med kvalitetssäkrad information om våld och föräldraskapsstöd på flera olika språk. Tjänsten vänder sig framför allt till dig som arbetar inom kommun, landsting eller idéburen sektor. Infogeneratorn.se är en del av Länsstyrelserna och är en kostnadsfri tjänst.

Hälsorelaterade länkar

 • Healthcare – 1177
  Här finns ett antal filmer översatta till flera språk som hittas via att först välja sitt språk och sedan Klicka på Visa alla under rubriken Regler och rättigheter.
 • Upplysning på olika språk – RFSU
  UPOS (upplysning på olika språk) är RFSU:s satsning på att nå ut med sexualupplysning till personer som inte har svenska som modersmål. Satsningen riktar sig speciellt till kvinnor som migrerat till Sverige.  Filmerna finns på 14 olika språk och handlar om allt från graviditet och förlossning till preventivmedel, samlagssmärta och könsstympning.
 • Posttraumatisk stressyndrom, PTSD – 1177
 • PTSD-screening barn och unga från norska Children and war foundation. Cries 8 (Cries 13):
  Children and war foundation
 • Hjälp till självhjälp:

Behov av tolk

Det finns mycket bra information om tolkning på nätet. Här följer några länktips tillsammans med kort information:

Tolkning till mitt språk – 1177
Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. Oftast kan vårdpersonalen boka tolk. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Att samtala genom tolk – Socialstyrelsen
En vägledning som finns på flera språk via länken ovan. Direktlänk till den svenska versionen: Att samtala genom tolk – en vägledning – Socialstyrelsen

Vem ansvarar för att en tolk finns tillgänglig när patienten behöver det? – Socialstyrelsen
För att en patient ska få rätt vård och behandling måste hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten kunna kommunicera med varandra. Patienter med vissa funktionsnedsättningar, till exempel hörselskadade och blinda, har alltid rätt att få en tolk. Samma skyldighet gäller inte om andra patienter behöver tolk i ett talat språk.


Har du fler tips eller upptäcker någonting som inte fungerar så kontakta mig gärna via mejl:
christina.wallner@sfa.nu