Tips till sfi-lärare och studieledare/For teachers

Först vill vi uppmuntra dig som sfi-lärare eller studieledare att ge oss tips, så att denna lärplattform kan bli så bra som möjligt –  både för dig i din undervisning och för alla nyanlända och asylsökande som förbereder sig inför kommande sfi-utbildning. Du och dina elever får gärna skicka kommentarer till oss och berätta om vilka lärresurser som fungerar bäst – då kan vi lista de bästa lärresurserna längst upp på de olika sidorna.

Öva på alfabetet

Om man inte har någon eller kort skoltid i hemlandet är det väldigt viktigt att ljuda alfabetet. Därför vill vi uppmuntra alla som hjälper nyanlända/asylsökande att visa några övningar som är bra för att träna på att ljuda alfabetet. På sidan Sfi, steg 1 – alfabetet, uttal så inleds sidan med en film. Innan man går vidare med fler filmer, så är det bra att visa hur följande  övningar går till och uppmuntra “eleven” att öva själv om och om igen:
Alfabetet – Ljudning – övning 1-3 – Modul 1 – SAFIR

Flippat klassrum

Ge dina elever i uppgift att, till nästa gång ni träffas, titta på utvalda filmklipp från de olika sfi-stegen.  Då kan lektionstiden användas mer effektivt. Filmklippen som ligger under de olika stegen är numrerade för att det ska vara lätt att dela ut uppgifter till nästa lektionstillfälle. Saknar du filmklipp till din undervisning och har tips, så meddela oss.

Webbövningarna i anslutning till sfi-stegen

Visa dina elever hur det går till att göra de olika webbövningarna som finns i anslutning till sfi-stegen. Samtliga webbövningar fungerar på PC och Mac. För att övningarna i SAFIR ska fungera så krävs Flash.

Översikt webbövningar Akelius språkkurs svenska

Dessa övningar fungerar bra på PC, Mac och mobiler i de vanligaste webbläsarna. Dock fungerar de inte med webbläsaren Puffin.
Översikt övningar Akelius Språkkurs svenska (pdf)

Översikt sfi-steg och webbövningar SAFIR

Om webbövningarna, SAFIR, inte fungerar i  mobiltelefonens webbläsare, så kan man ladda ned webbläsaren Puffin och använda den webbläsaren i stället – då ska de flesta av övningarna i SAFIR fungera. Se instruktionen nedan.

Följande pdf-dokument kan man använda för att pricka av vilka webbövningar som man har gjort i anslutning till de olika sfi-stegen:
Översikt filmer, bildteman och SAFIR-övningar 2019

Puffin Browser

Puffin
Svenska: Många Mac- iPad-, iPhone- och smartphoneanvändare kan inte se webbövningarna som innehåller ”flash”-objekt – då kan de hämta följande webbläsare som har flash-support:
PUFFIN Browser

English: Many Mac, iPad, iPhone and smartphone users cannot view the online ”flash” objects. If so, download the following browser which supports flash
PUFFIN Browser


Fler resurser till din undervisning

Utöver de resurser som finns listade under andra sidor på denna webbplats, så tipsar vi här om sidor som kan vara till nytta för dig i din undervisning.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Skolverket

Migrationsverket

Lärarguide – Migrationsverket

Om Polisen – utbildningsmaterial

Polisens utbildningsmaterial innehåller information om rättigheter och skyldigheter, lagar och regler, vad polisen gör och när du ska kontakta polisen. Materialet är anpassat för SFI (svenska för invandrare) och språkintroduktionsprogram på gymnasiet. Det stödjer undervisningen i svenska och bidrar till att öka kunskapen om sådant som är bra att känna till om polisen när man bor i Sverige. De kunskapshöjande avsnitten innehåller diskussionsfrågor, ordlistor och övningar. Materialet är självinstruerande och kan användas direkt i klassrummet. Till materialet hör också ett antal filmer med diskussionsfrågor.

  1. Grundläggande rättigheter och skyldigheter
  2.  Polisens arbete och roll i samhället
  3. Lagar och regler i Sverige
  4. Filmer

Utbildningsmaterialet samt filmer och facit finns på
polisen.se/sfi
Lärare kan även beställa materiet i tryckt format via
utbudet.se
I Stockholm erbjuder Polismuseet också visningar för SFI och språkintroklasser – se:
Skola – Pedagogiskt program på Polismuseet

1177 Vårdguiden

1177 – Vårdguidens material för sfi Stockholm

Utbildningsmaterial om Allemansrätten

Utbildningsmaterial som du som pedagog, förening, kommunarbetare etc. gärna får ta del av. Materialet är tänkt som inspiration och stöd i processen att lära andra om Allemansrätten i stort, och lokalt i Blekinge.
Naturligtvis – utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial – Arbete – lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö

Detta är ett utbildningsmaterial på lättläst svenska om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige. Materialet riktar sig till SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter. Syftet med materialet är att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Läsaren kan sakna eller ha små förkunskaper om det svenska samhället och arbetslivet.
Arbete – lättlästa texter om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige

Trafiksäkerhet på lätt svenska

Trafiksäkerhet på lätt svenska kan användas i många olika sammanhang och är upplagt utifrån nio olika områden; gående, cykla säkert, synas i mörker, bilbälte, barn i bil, hastighet, nykter trafik, körkort och kollektivtrafik. Ett sätt att använda materialet är i studiecirkelform, där man kan ha en träff per tema. Man kan använda materialet i nummerordning eller välja en annan ordning som passar gruppen bättre. Materialet finns att ladda ner på
Trafiksäkerhet på lätt svenska  – NTF:s webbplats
På webbplatsen går det också att beställa dialogkort (gratis). Du som möter nyanlända på asylboenden, språkcaféer, i studiecirklar eller andra sammanhang har stor nytta av dessa dialogkort: Dialogkort, ny trafikant i Sverige

Youmo och Youmo.se/skola

Youmo.se är en sajt om sex, hälsa och relationer för unga mellan 13 och 20 år som är nya i Sverige. Allt material på Youmo finns på lätt svenska, engelska, arabiska, dari, somaliska och tigrinska. Det finns därför möjlighet för elever med dessa modersmål att ta till sig innehållet både på sitt eget språk och på lätt svenska.

Materialet på Youmo.se/skola har tagits fram i samarbete med lärare inom gymnasieskolans språkintroduktionsprogram.  Materialet på Youmo.se/skola är fritt och gratis att använda. Du som är lärare kan själv plocka de ämnen och övningar som är relevanta för din grupp. På sajten hittar du enkla lärarinstruktioner med över 20 olika övningar till eleverna.

Meningsfull Väntan

Meningsfull Väntan är ett studiematerial som består av nio korta filmer med olika teman, en studiehandledning till ledaren och ett arbetsblad till deltagaren. Målgruppen är framförallt asylsökande som väntar på beslut. Samtliga nio filmer är textade på svenska, engelska, arabiska, somaliska, tigrinska, persiska samt dari. Materialet, som är fritt att använda, har tagits fram i samverkan mellan Svenska kyrkan Borås, Sensus Västra Sverige, Bilda Sydväst och Kyrkornas flyktingrådgivning i Borås.

Digifritids – för barnen

Digifritids.se är en webbplats som uppmuntrar barn till kunskap och lärande, aktiv fritid och öka tillgången till psykosocialt stöd. På sidan finns ett bibliotek som stimulerar läsning, inspiration för att skapa rörelseglädje och kontakter för stöd om man mår dåligt. De som står bakom sidan är Rädda Barnen och Generation Pep.

Systembolaget informerar

Systembolagets informationsmaterial
Systembolaget har tagit fram ett gratis utbildningsmaterial på lätt svenska för Svenska för invandrare, SFI. Utbildningsmaterialet är självinstruerande, lättanvänt och utformat med övningar av olika slag. Systembolaget berättar om riskerna med alkohol och hur alkohol finns i svensk kultur. Du hittar också beställningsformulär för att beställa utbildningsmaterialet i tryckt form.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Om krisen kommer…

Broschyren Om krisen eller kriget kommer
Sista veckan i maj 2018 fick alla (4,9 miljoner) hushåll i Sverige broschyren Om krisen eller kriget kommer hemskickad till sig. Mer information finns på: krisinformation.se

Suggestopedimetoden

En del sfi-lärare har börjat att använda suggestopedimetoden. Målet med den suggestopediska undervisningen är dubbelt: att lära sig bättre och att må bättre. Suggestopedimetoden utgår från dialoger som sedan bearbetas genom olika så kallade aktiveringar. Aktiveringarna utgörs till exempel av spel, i vilka man tränar olika moment i svenskinlärningen, av musik och sång…


Originalkälla: Vad är Suggestopedi, Anita Pihl, sfi


Övriga tips som kan vara användbara i mötet med asylsökande och nyanlända

Infogeneratorn.se

Infogeneratorn är ett verktyg som hjälper dig med kvalitetssäkrad information om våld och föräldraskapsstöd på flera olika språk. Tjänsten vänder sig framför allt till dig som arbetar inom kommun, landsting eller idéburen sektor. Infogeneratorn.se är en del av Länsstyrelserna och är en kostnadsfri tjänst.

Jag arbetar med asylsökande och nyanlända – informationsverige.se

Här kan du som arbetar med, eller gör olika typer av insatser för, asylsökande och de som nyligen fått uppehållstillstånd ta del av förslag på hur du bäst använder Information om Sverige, ladda ner material och få tillgång till olika verktyg.

Hitta rätt – ett material för ensamkommande – informationsverige.se

Hitta rätt togs fram i boenden för ensamkommande ungdomar i Göteborgs Stad när personalen såg ett behov av att kvalitetssäkra och systematisera arbetet med ungdomarna. Man ville skapa förutsättningar för en lyckad integration. I dag arbetar boenden och socialtjänst över hela landet med Hitta rätt och du hittar det kostnadsfritt på Informationsverige.se

Hälsorelaterade länkar

Behov av tolk

Det finns mycket bra information om tolkning på nätet. Här följer några länktips tillsammans med kort information:

Tolkning till mitt språk – 1177
Om du inte pratar svenska kan du ha rätt till tolk för att förstå informationen du får av en läkare eller någon annan inom vården eller tandvården. Oftast kan vårdpersonalen boka tolk. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Att samtala genom tolk – Socialstyrelsen
En vägledning som finns på flera språk via länken ovan. Direktlänk till den svenska versionen: Att samtala genom tolk – en vägledning – Socialstyrelsen

Vem ansvarar för att en tolk finns tillgänglig när patienten behöver det? – Socialstyrelsen
För att en patient ska få rätt vård och behandling måste hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten kunna kommunicera med varandra. Patienter med vissa funktionsnedsättningar, till exempel hörselskadade och blinda, har alltid rätt att få en tolk. Samma skyldighet gäller inte om andra patienter behöver tolk i ett talat språk.


Har du fler tips eller upptäcker någonting som inte fungerar så kontakta mig gärna via mejl:
christina.wallner@sfa.nu

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till användning av Cookies. <br/><br/>By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Mer information/More information

Svenska:.Cookie-inställningar på denna webbplats är inställda på "Tillåt cookies", vi använder bl.a. cookies för statistikmätning, Google Analytics. Om du fortsätter att använda denna webbplats utan att ändra inställningarna för cookies eller om du klickar på "Acceptera" (in English: Accept Cookies) så samtycker du till detta.
Integritetspolicy

English.The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Acceptera" below then you are consenting to this.
Privacy Policy

Close