Sala

English: If the text on the site you are visiting is only in Swedish you can use Google Translate  to get an idea of what it is all about.

Stora torget i Sala
Stora torget i Sala.

Språkträning genom konversation – Svenska kyrkan

Vi samtalar i grupp över ett tema eller som walk & talk.
Vid intresse, meddela Eva Axelsson, diakon i Svenska kyrkan i Sala, på tel 0224-66 55 421.

Digitala träffar – Bilda