Steg 36 – sfi
Texter II
Texts II


1. Min dag


Originalkälla: Min dag 1 – Lisa Svensson

2. Mitt arbete i mitt hemland


Originalkälla: Mitt arbete i mitt hemland (skriva), Sfi B – Ivana Eklund

3. Dialog –  kläder


Originalkälla: Dialog, kläder, sfi, B1 – Lisa Svensson

4. Lyssna, läs och svara på frågor


Originalkälla: Lyssna och läs, A2 – Lisa Svensson

5. Argumenterande text med Lisa


Originalkälla: Argumenterande texter, sfi kurs D – Lisa Svensson

6. Ord och uttryck


Originalkälla: Ord och uttryck – Lisa Svensson

7. Exempel på CV


Originalkälla: Exempel på CV, SFI, fortsättning – Lisa Svensson

8. Mitt hem

Lyssna och följ med i texten.


Originalkälla: Mitt hem – Anna-Karin Almsvik

9. Texttyper – Botkyrkaflipp

Flera filmer exempelvis: meddelanden, brev, inbjudan, annons, instruerande text, faktatext, berättande text, argumenterande text, personligt brev