Lär dig om hur man får jobb i Sverige

Pratdagsprojektet 2020 – Informationsfilmer om arbetsmarknad

Filmerna är framtagna i ett TIA-projekt med medel från Länsstyrelsen i Västmanland som genomfördes av ABF Västerås med syfte att skapa informationsfilmer för asylsökande. Filmerna finns i två versioner. En med engelsk text och en version med arabisk text. Använd dem gärna som en del av studiematerialet i studiecirklar och andra kurser. Till exempel kan de användas som ett inslag i kursen Vardagssvenska. Bra både för språkträning och samhällsorientering.

Du hittar filmerna direkt via denna länk:
Lär dig om hur man får jobb i Sverige

eller i ett sammanhang via länk längst ned på sidan
Steg 17 – sfi Tema – Arbete och utbildning