Bildetema – länkar uppdaterade

Nu är alla länkar till den pedagogiska sajten ”Bildetema” uppdaterade på sfa.nu. Webbplatsen ”Bildetema” är ett nordiskt samarbete – därav det norska ordet ”Bildetema” istället för svenska ”Bildtema”. Läs mer:

Bildetema – svenska
Bildteman är en flerspråkig tematisk bildordbok med bilder, text och ljud. Bildordboken kan vara en utgångspunkt för arbete med språk i förskola, skola och vuxenundervisning. Den innehåller ett grundläggande ordförråd huvudsakligen bestående av substantiv och adjektiv.