Swedish for All – Svenska för alla

Svenska: Denna webbplats som är till både för dig som nyligen kommit till Sverige och som på egen hand vill börja lära dig svenska från dag ett, och för dig som redan påbörjat utbildningen sfi – svenska för invandrare. Välkommen!

English: This site is for helping newly arrived people in Sweden to begin learning Swedish before starting SFI – Swedish for Immigrants and for those who have already begun studying SFI Welcome to learn Swedish! We will start from the very beginning.