Digital undervisning i svenska på frammarsch, SvD

SvD har den 14 april 2016 uppmärksammat denna webbplats via artikeln
Digital undervisning i svenska på frammarsch” av Emmylou Tuvhag,  SvD Näringsliv

2 thoughts on “Digital undervisning i svenska på frammarsch, SvD

  1. Jag är evigt tacksam för denna nätbaserade sfi-utbildning som inneburit att jag har möjlighet att stötta, uppmuntra och diskutera med den flykting jag försöker ledsaga in i vårt samhälle.

Kommentera