Om Polisen – utbildningsmaterial

Polisens utbildningsmaterial innehåller information om rättigheter och skyldigheter, lagar och regler, vad polisen gör och när du ska kontakta polisen. Materialet är anpassat för SFI (svenska för invandrare) och språkintroduktionsprogram på gymnasiet. Det stödjer undervisningen i svenska och bidrar till att öka kunskapen om sådant som är bra att känna till om polisen när man bor i Sverige. De kunskapshöjande avsnitten innehåller diskussionsfrågor, ordlistor och övningar. Materialet är självinstruerande och kan användas direkt i klassrummet. Till materialet hör också ett antal filmer med diskussionsfrågor.

  1. Grundläggande rättigheter och skyldigheter
  2.  Polisens arbete och roll i samhället
  3. Lagar och regler i Sverige
  4. Filmer

Utbildningsmaterialet samt filmer och facit finns på
polisen.se/sfi
Lärare kan även beställa materiet i tryckt format via
utbudet.se